הבדיקה נעשית במעבדות מהמהמהמה באנגליה 

וכאן מפרטים על הבדיקה

הבדיקה

מה הבדיקה הזו עושה בקצת יותר פירוט